Sopimusehdot - jäsenyydet

1. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka voidaan irtisanoa milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla. Jäsenyys päättyy seuraavan laskutuskauden loppuun. Irtisanomisen voi tehdä sähköpostilla. Palveluiden käyttöoikeus säilyy irtisanomisajan loppuun asti.

2. Jäsenyys on mahdollista laittaa 1-3kk mittaiselle tauolle.

3. Jäsenyydestä perittävä hinta liittymismaksuineen löytyy hinanstosta, ja jäsenyyden ajalta maksetaan hinnaston mukaiset maksut. Mahdolliset hintamuutokset ilmoitetaan jäsenistökle 2kk ennen uuden hinnaston voimaansaattamista.

4. Jäsenillä on oikeus käyttää liikuntakeskuksen palveluita vapaasti keskuksen aukioloaikojen puitteissa tilaustunteja ja tilavarauksia lukuunottamatta. Liikuntakeskuksen tiloissa järjestettävistä tilaustunneista ja tilavarauksista löytyy tieto Huippu Centerin ajanvarauksesta.

5. Mikäli jäsen tuo liikuntakeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (henkilökunnan hyväksymä, täytetty vierailijakortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden 200 euron sakkomaksu sekä hinnaston mukainen kertamaksu. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

6. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkortti tulee olla aina mukana liikuntakeskukseen tultaessa. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsenkortin katoamisesta on ilmoitettava liikuntakeskuksen henkilökunnalle. Mikäli jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu henkilökunnalle, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kkutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden 200euron sakkomaksu sekä hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

7. Liikuntakeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle hinnanmuutoksesta, joka johtuu arvonlisäveromuutoksesta tai muusta viranomaistoimen aiheuttamasta hintojen muuttumisesta, vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

8. Maksujen viivästyessä on liikuntakeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

9. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat liikuntakeskus ja jäsen ykistyishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuuksessa määritetyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viime kädessä vastuussa maksusuorituksista.

10. Jäsen saa laskun sähköpostitse. Halutessaan jäsen voi tehdä e-laskusopimuksen Huippu Centerin kanssa. Sopimus tehdään omassa verkkopankissa maksetulla laskulla.

11. Alle 18-vuotiaan jäsenyydestä on aina sovittava huoltajan kanssa. 12-14 -vuotias voi käyttää Huippu Centerin tiloja ja palveluita ainoastaan huoltajan tai esimerkiksi valmentajan valvonnan alaisena. Ylii 15 -vuotias saa käyttää Huippu Centerin tiloja ja palveluita ilman huoltajan valvontaa.